Топологије рачунарских мрежа

Prvo pitanje je, šta su topologije računarskih mreža?
Pojam topologija mreže označava geometrijski razmeštaj veza i čvorova koji čine mrežu. Čvorovi mreže su ona mesta u mreži na koja je moguće priključiti mrežnu stanicu tj. mesta na kojem neka poruka može ući u mrežu. Veza je sredstvo kojim se ta poruka može preneti od jednog čvora do drugoga bez obzira na fizičku realizaciju. Čvorovi međusobno komuniciraju kroz kombinaciju logičke i fizičke veze. Fizičku vezu čine stvarni elektromehanički sklopovi između čvorova. Logička veza podrazumeva da dva čvora mogu međusobno komunicirati bez obzira postoji li između njih direktna fizička veza ili ne. Veza može biti od tačke do tačke i difuzijska. Veza od tačke do tačke povezuje dva čvora direktno. Difuzijska veza je fizička veza koju zajednički koristi veći broj čvorova.

Topologija u odredjenoj meri povezana sa vrstom kablova koji se koriste i predstavlja određeni model. Uglavnom su to optički ili bakarni kablovi, a među bakarnim koaksijalni ili kablovi sa uporednim paricama. Topologija je takođe poveyana i sa mrežnom arhitekturom. U mnogim slučajevima mreže su hibrid različitih topologija.

Topologije se mogu podeliti na tri načina:

    • signalne topologije
    • logičke topologije
    • fizičke topologije

Signalne topologije

U ovoj topologiji se vrši mapiranje svih veza izmedju čvorova mreže, a u njima je vidljiv put kojim se signali raspodeljuju između čvorova. Pojam  „signalna topologija“ se često koristi kao sinonim za „logička topologija“. Međutim može doći do izvesnih zabuna u određenim situacijama u praksi, jer, po definiciji, termin „logička topologija“ se odnosi na put koji podaci zauzimaju između čvorova u mreži, dok se termin „signalna topologija“ uglavnom odnosi na stvarni put kojim se signal prenosi između čvorova.

Logičke topologije

Logička topologije ya razliku od „fizicke“, je način na koji signali deluju na mreži, ili način na koji se podaci prenose kroz mrežu od jednog do drugog uređaja, bez obzira na fizičku povezanost uređaja.

Fizičke topologije

Ove topologije govore o načinu mapiranja čvorova u mreži i fizičkim vezama između njih. Koriste se topologije u obliku kagistrale, zvezde, prstena, stabla i mrežasta, kao i njihove kombinacije.

Топологија магистрале

Магистрала или сабирницаје главни вод који представља кичму мреже и дуж кога су повезани рачунари у одређеним размацима. Магистрала је јединствени комуникациони канал којим се обавља саобраћај и заједнички је свим чворовима. Ова топологија се сматра пасивном јер рачунари повезани на магистралу само ослушкују шта се дешава на њој. Кад посредством мрежне картице примете да су подаци на магистрали упућени њима, прихватају их. Кад је рачунар спреман за предајуподатака, он се прво увери да ни један рачунар не шаље

untitled19

Оставите одговор